TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ

temel-astroloji-egitimi

 

Astroloji hakkında bilinmesi gerekenlerin ilk basamağını Temel Astroloji Eğitimi alır. Temel Astroloji Eğitimi ile artık bir uzman olmaya ilk adım atılmış olur…

Astroloji çağlar boyunca merak edilen bir bilim dalı olma özelliğini toplumun her kesiminde korumuştur. İşte bu nedenle insanlar geçmişten gelen bu bilgileri, kadim gizliliği geleceğin şekillenmesinde kullanmışlardır. Astroloji Haritası, yani bir diğer adı ile Doğum Haritası doğum anına göre gezegenlerin Burçlar Kuşağı’nda dağılımını gösteren haritadır.  İnsanın dünyaya gelirken edindiği potansiyelini bilmesine ve anlamasına yardım eden bu eğitim, önce kendine ve sonra etrafındakilere bakış açısına  yeni bir boyut katmaktadır. Örneğin, kariyer, iş ve para konularında kişinin potansiyellerinin farkında olması yada ilişkiler, evlilik ve aşka dair neden sürekli aynı noktalara takıldığını görebilmesi bu konularda kendini eğitmesine, üzerinde çalışmasına şans vermektedir.

Astrolojinin Temel anlamda eğitimini alan bir kişi, Doğum Haritasını tam anlamı ile yorumlayacak bilgi ve becerilere sahip olacaktır…

Temel Astroloji Eğitimimiz, kendi içinde aşamalara ayrılmaktadır. Bu aşamaların birinci basamağı Astrolojinin kökeninden, tarihinden ve nasıl, ne zaman, nerede ortaya çıktığından başlayarak; seviye seviye katmanlarla öğrencilere sunulur. İleri Seviye, Horoskop ve Astroloji Haritasının çıkarılması, Burçlar ve burçların tanımları kadar bir çok konu astroloji eğitiminde verilmektedir. Gruplar halinde verilen eğitimimiz, bazı özel durumlar (iş, aile, sosyal ve özel hayat vb.) halinde kişiye özel olarak da verilmektedir. Astroloji Eğitimini 3 Ana Seviye dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

  1. SEVİYE HAZIRLIK EĞİTİMİ
  2. SEVİYE TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ
  3. SEVİYE İLERİ ASTROLOJİ EĞİTİMİ

Temel Astroloji Eğitimine katılmak isteyen ve astrolojiye dair herhangi bir bilgi ve birikimi olmayan, ilk defa astroloji ile ilgilenen katılımcılarımıza Hazırlık Eğitimi veriyoruz.

  1. SEVİYE – HAZIRLIK EĞİTİMİ

Hazırlık Eğitimi astrolojinin yanı sıra önceki bilgilerini pekiştirmek isteyen ve yapılandırılmış bir ders içinde astroloji haritası yorumlamak isteyenler için tasarlanmıştır. Tamamen astrolojik bir dil ile yeterlilik bazı derecesinde bir doğum haritası yorumlama yeteneği kapsamında temel bir anlayış ile öğretmeyi amaçlamaktadır. Hesaplama yapmak, güneş sistemi, mevsimsel yıl ve zaman astroloji esaslarına göre tanıtılacaktır. Ayrıca batı astroloji tarihine bir bakış atarak ve astrolojinin doğası hakkında katılımcılara kendi fikirlerini açığa çıkarmaları için büyük bir şans niteliğindedir.

  1. Seviye Hazırlık Eğitiminde Derslerimiz 3 Modül olarak verilmektedir.

Modül 1: Astrolojiye Giriş –  Gezegenler, İşaretler ve Evler   Gezegenler, zodyak işaretleri, ve evler … Bu modül, astrolojinin temel üç yapıtaşını tanıtmaktadır. Gezegenler tüm grafiği yorumlamak için bir temel oluştururken, Gök kubbenin en can alıcı noktaları olan işaretler, evler ve açıların konumlara göre şekillendirilmesi ve bu şekillerin insan karakterine nasıl etki ettiğinin ortaya çıkarılması eğitimin ana konularından sadece bir kaçı…   Modül 2: Doğum Haritası   Doğum grafik açıları – Astroloji Haritası Nedir, Neden ihtiyaç duyulur, Bu haritada neler çıkar, nasıl hesaplama yapılır, hesaplama yöntemleri ve yorumlamaya geçiş konuları ele alınacaktır. Doğum Haritası yapısı içinde daha net ifadeler kullanmak ve gezegensel hakimiyetin kavramı, bu modülde tanıtılmaktadır. Gezegenler arasındaki karşılıklı ilişki, aynı zamanda Ay ve Ay’ın düğümlerin aşamalarında Güneş-Ay ilişkisi ele alınarak doğum haritasının şekillendirilmesi, hesaplama yöntemleri ve şekilleri ele alınacaktır.   Modül 3: Genel Bakış   Bu modülde; Gezegenler, İşaretler, Evler, Açılar ve Doğum Haritasının bir sentezini yaparak basit bir şekilde harita oluşturma uygulamaları yapılacaktır. Aynı zamanda şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyi bir araya toplayarak, Astroloji Haritasının ana temaları ve potansiyellerini bulma ve tam bir harita yorumlama işlemlerine geçilecektir.   TÜM MODÜLLER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1. SEVİYE HAZIRILIK EĞTİMİ TAMAMLANMIŞ OLACAK VE KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR…  

  1. SEVİYE – TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ

Hazırlık Eğitimini tamamlayan katılımcılarımıza Astrolojinin temel kavram ve kurallarını öğrenebilmeleri ve bu kuralları günlük hayatlarına yansıtarak, kullanmaları için Temel Astroloji Eğitimi ile destekliyoruz. Temel Astroloji Eğitiminin amacı; yorumlama becerilerini genişletmek ve derinleştirmek olduğu kadar, harita yorumlama ve astrolojik ifadeleri çözme adına yaratıcı ve duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesini teşvik etmektedir. Temel Astroloji derslerimiz 3 Modül halinde verilmektedir.   Modül 1: Geçişler, Transitler, Zodyak ve Elementler   Bu modülde transit gezegenlerin nasıl yorumlanacağını öğrenmek, değerlendirmek ve uygun açıları bularak haritayı tüm bu konumlar ile sentez etmek ele alınacaktır. Aynı zamanda Zodyak kuşağında yön bulmak, Zodyak kuşağını anlama, çözümleme; Ateş, Hava, Su, Toprak elementlerinin astrolojide ki yeri, Zodyak burçlarında var olan Sabit, Öncü, Değişken ifadelerini derinlemesine anlatımı; Bu ifadelerin sentezinde Gezegenler ve Ev kavramlarının ne olduğuna geniş bir anlatım sunacaktır.     Modül 2: Güneş ve Ay Konumları   Bu modülde Güneş ve Ayın konumları ele alınacak, birbirlerine olan konumlarından ve birbirlerine yaptıkları açılardan çıkarılacak hesaplama yöntemleri öğrenilecektir. Güneş ve Ayın açıları, konumları ve tutulmalarının astrolojik haritaya ve kişinin hayatına etkileri gözden geçirilerek insan hayatına ve toplumsal hayata olan etkileri öğrenilecektir.   Modül 3: Genel Bakış   Bu modül katılımcının şimdiye kadar aldığı tüm dersleri tekrar etme olasılığı sunarken, aynı zamanda Astrolojik Harita şekilleri ve Kadersel Ay düğümlerinin yanında; açılar ve açı kalıplarına perspektif bir bakış açısı sunar. Tüm bunlara ek olarak bu modülde Harita hesaplama ve yorumlama ele alınarak bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır…   TÜM MODÜLLER TAMAMLANDIKTAN SONRA 2. SEVİYE TEMEL ASTROLOJİ EĞiTİMİ TAMAMLANMIŞ OLACAK VE KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR…  

  1. SEVİYE – İLERİ ASTROLOJİ EĞİTİMİ

Temel Astroloji Eğitimi sonrası katılımcılarımızın profesyonelliğe ilk adımı atacakları İleri Astroloji Dersleri verilecektir. Katılımcılar İleri Astroloji Eğitimi ile artık profesyonel anlamda Doğum Haritası Yorumlama, insanlar ve toplumlar arası astrolojik ilişki sentezi kurma, Horoskop Okuma, Rektifikasyon yapma gibi bir çok bilgi ve birikime sahip olacaklardır. İleri Astroloji Eğitimimiz 5 Modülden oluşmaktadır…

Modül 1: Transitler, Transitlerin etkileri, Tutulmalar, Returnler   Bu Modülde Transit Gezegenlerin etkileri ele alınacak, Dönüş Haritaları ve Solar Return dediğimiz Güneş Dönüşü haritasının analizi tüm boyutları ile katılımcılara anlatılacaktır. Uygulamalı olarak yapılacak olan bu modül, Horoskop okumanın tüm detaylarına ışık tutacak bilgiler içermektedir.

Modül 2: Rektifikasyon, İlişki Analizi, Evlilik Analizi ve Horoskop Okuma   Bu Modülde Rektifikasyon olarak bildiğimiz Doğum Saati Doğrulama sistemlerine genel bir bakış açısı sunacağız. Sonrasında Sinastri olarak adlandırılan İlişki ve ilişkiler Analizi hakkında detaylı bilgiler öğrenerek, Astrolojik Yıldız Haritasında şekillendireceğimiz İlişki Analizi ile ileri düzeyde Horoskop Okuması uygulamasına geçiş yapacağız. Bu modül doğum haritası anlayışımıza önemli ölçüde katkılar sağlayacak bilgi ve deneyimleri içeren yeni pencereler sunmaktadır.

Modül 3: Electioanal, Horary, Mundane   Bu Modülde Electional Astroloji olarak bilinen Seçimsel astroloji hakkında detaylar öğrenilecek, Horary (Soru ) Astrolojisinde sorulacak olan sor ya da soruların harita üzerinde nasıl bir şekilde konumlandırılacağı bilgileri verilecektir. Mundane yani Dünya Astrolojisini derinlemesine bir inceleme imkanı sunan bu modül aynı zamanda toplumsal alanlarda siyasi, sosyal ve ekonomik duruma gezegen döngülerinin merceğinden bakarak oluşacak olan olayları ve bu olayların nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmemizi sağlar.

Modül 4: Aile Astrolojisi ve Astro Danışmanlık   Bu son modül artık katılımcılarımızın ellerinde bulunan bilgi, belge ve öğrendikleri birikimi zaman kavramına yayarak deneyim kazanma potansiyeli ile uzmanlığa atacakları ilk adıma olanak sağlamaktadır. Aile Astrolojisi adı altında katılımcılarımız, Horoskop ve Yıldız Haritasında Aile geçmişini ve bu geçmişin bireye etkilerini ele alarak, harita sahibinin aile içindeki rolünü kavrayacaklardır. Bireyin evlilik analizinden, aile, anne, baba, kardeşler arasında bulunan bağları ve bu bağların evlere, açılara yaptıkları uyumları inceleme fırsatı bulacaklardır.

Modül 5: Genel Bakış   Katılımcılarımız bu derslerde uygulamalı ve anlatımlı olarak eğitmen gözetiminde kendi seçtikleri kimselere ya da kişilere harita okuması, astroloji yorumlaması yaparak, artık çıraklık evresinden çıkarak profesyonel anlamda horoskop okuması potansiyeline erişmiş olacaklardır. Katılımcılarımız harita çıkararak ileriye yönelik tahminlerde bulunma, içinde bulunulan şartlar, olumlu ya da olumsuz zamanlar, olumsuz durumlardan kurtulmak için çözümler, şanslı ve şanssız zaman kavramları gibi astrolojinin yapı taşlarını öğrenerek Astrolojik Doğum Haritasını sistemli bir şekilde yorumlayabilecek bilgi ve beceriyi kazanacaklardır.   Bundan sonrası katılımcının azmi, isteği, kendine güveni ve deneyimi ile önce uzmanlık, sonra ise profesyonel anlamda astroloji danışmanlığı yapma amacı ile hayat bulacaktır…

TÜM MODÜLLER TAMAMLANDIKTAN SONRA 3. SEVİYE İLERİ ASTROLOJİ EĞİTİMİ TAMAMLANMIŞ OLACAK VE KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR…