KLASİK ASTROLOJİ EĞİTİMİ

 

klasik-astrolojisi

 

Klasik Astroloji Eğitimimizde tamamen nesnel gerçekler, elle tutulur kavramlar baz alınarak kişiye ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl gibi cevaplar bulunur…

Klasik Astroloji, Astrolojinin temelini oluşturur. Klasik Astroloji, Modern Astrolojinin aksine, insanın psikolojisi ile değil kaderi ile ilgilenir. Klasik astrolojide, psikolojik analizler yoktur, karakter analizleri vardır. Klasik Astroloji, iki farklı yönde kullanılan özel bir terimdir. Birincil anlamıyla, Helenistik dönem, Roma dönemi ve erken Bizans İmparatorluğu dönemine ait dönemi ifade etmek için kullanılır. Bu anlamıyla, Antik Astroloji kelimesiyle özdeşleştirilebilir. İkincil anlamıyla ise, astrolojinin başlangıcından itibaren, özellikle batı dünyasında, 1700’ler öncesi dönemlere ait olan tüm astroloji ekollerinin genel ifadesi olarak kullanılmaktadır. Bu ifadenin içerisine Helenistik Astroloji, Ortaçağ Astrolojisi, Rönesans Astrolojisi de dahil edilmektedir. Klasik Astroloji üç ayrı döneme ayrılır. 

 1. Birincisi, horoskop astrolojisinin keşfini takip eden dönemde ortaya çıkan, Yunanca ve Latince yazılan her şeyi kapsayan ve 5. yüzyıla kadar belirgin bir şekilde etkili olan “Helenistik Astroloji” ya da “Antik Yunan Astrolojisi”dir.
 2. İkincisi, Yunan Astrolojisi’nin Arap, Acem ve Musevi astrologlar tarafından geliştirilmesine ve bunun Ortaçağ Latinler’i tarafından benimsenmesine işaret eden “Ortaçağ Astrolojisi’”dir.
 3. Üçüncüsü ise, ortaçağ dönemi bilgilerinin reforme edilmeye başlandığı 1500’lerden yaklaşık 1700’lere dek süren “Rönesans Astrolojisi” ya da “Geleneksel Astroloji”dir.

Klasik yöntemler nesnel gerçeklere odaklanır, psikolojik gelişmelere değil. Sonuçta, önemli bir etki gerçekleştiğinde, bu etkinin kimin üzerinde veya hayatında gerçekleştiğini öngörmek önemlidir. İşte bu yüzden klasik astrolojide evlerin incelenmesi çok önemli bir yer tutar. Örneğin 7. ev söz konusu olduğunda klasik astroloji, modern astrolojide olduğu gibi harita sahibinin ikili ilişkilerine veya evliliğine nasıl baktığı veya karşısında nasıl birini istediği ile ilgilenmez. Bu kişi evlenecek mi? Eğer cevap evet ise, nasıl bir kişiyle evlenecek? Evlilik nasıl gelişecek? İlişki iyi gidecek mi? Kişi mutlu olacak mı? Evliliğin sonuçları ne olacak? Kötü bir gidiş söz konusu ise, buna kim sebep olacak?

KLASİK ASTROLOJİ VE MODERN ASTROLOJİ ARASINDAKİ FARK

Klasik astroloji ve modern astroloji arasındaki en önemli fark, modern astrolojinin daha ziyade harita sahibinin psikolojisini öne çıkarması nedeniyle, tüm haritayı sadece harita sahibini ilgilendiren bir şey olarak almasıdır. Modern Astroloji, haritayı bir bütün olarak ele alır. Klasik Astroloji ise, hayatın farklı alanlarına yoğunlaşır; hayatın farklı alanlarında meydana çıkması olası durumları saptamak için özel göstergeler belirler. Örneğin evlilikle ilgili göstergeler, çocuklarla ilgili göstergeler, kariyerle ilgili göstergeler, sağlıkla ilgili göstergeler, finansal durumla ilgili göstergeler, vs.

Klasik ve Modern Astroloji birbirinden ayrılmaktadır, modern astrolojiyi anlamak için klasik astrolojiyi öğrenmek daha sağlıklı olacaktır.

KLASİK ASTROLOJİ EĞİTİMİNİN KONULARI

 

 • Astrolojiye giriş, Astroloji Tarihi, Zodyak kuşağı
 • Elementler ve Nitelikler
 • Burçlar
 • Gezegenler
 • Evler
 • Asaletler
 • Açı, açı kalıpları
 • Ay düğümleri
 • Solarfire kullanımı
 • Gezegen, Burç ve Ev birleşimlerini okuma
 • Transitler
 • Progressler
 • Dönüş Haritaları, Return
 • Profeksiyonlar, Öngörü teknikleri
 • İlişkiler Astrolojisi, Sinastri
 • Birleşik haritalar, Kompozit haritalar
 • Harmonik Teknikler
 • Orta Nokta Teknikleri
 • Sabit Yıldızlar
 • Arap Noktalar
 • Athla Çemberi
 • Dünya Astrolojisi
 • Sağlık Astrolojisi
 • Seçim Astrolojisi
 • Rektifikasyon