HORARY-ELECTİONAL-SİNASTRİ

 

horary-electional-synastry

 

HORARY – SAATLİK SORU ASTROLOJİSİ

Horary Saatlik Astroloji, astrolojinin en eski yöntemlerinden biridir. Evet ya da Hayır cevabı içerirken, her zaman genellikle belirli bir soruyu cevaplamak için kullanılır. Saatlik Astroloji bir astrolog tarafından harita yorumlanması yoluyla belirli bir soruya cevap verebilme uygulamasıdır.

Herhangi bir sorunun yanıtını almak için sorunun sorulduğu zaman ve yere göre çıkarılan yıldız haritası sorunun geleceği hakkında fikir verir.

Doğum astroloji, kişinin tüm yaşamını bir bakış elde etmek için yararlı iken, horary astroloji sadece tek bir özel bir soruyu yanıtlamak için kullanılabilir. Horary Astrolojinin bir diğer önemli ögesi ise Ay düğümlerinin konumları ve Arap noktalarıdır..

Çok özel durumlarda ve aciliyeti olan ciddi durumlarda rehberlik sunan en yararlı tekniklerden biridir. Horary Astroloji Eğitimini almak için diğer astroloji eğitimlerimize, özellikle Temel ve İleri Seviye Astroloji Eğitimine katılmış olmanız ve eğitimi bitirmiş olmanız gerekmektedir.

 

ELECTİONAL – UYGUN ZAMAN – SEÇİMSEL ASTROLOJİ

Herhangi bir önemli girişim için en çok tercih edilen yöntem Electional Astroloji’dir. Horary Astrolojisi Sadece sorulara odaklanırken, Electional Astroloji ise olayların daha çok zamansal işlevlerini ele alır. Yani, Electional Astroloji bir girişim için, hangi zamanın hayırlı ve iyi olacağını, bir olaya adım atılacaksa; -evlilik, doğum, nikah ya da iş gibi önemli olaylar – hangi zamanın uygun olacağını bilmemizi ve öğrenmemizi sağlar. Electional Astroloji, genel anlamda yaşamımızı etkileyecek olayları başlatmak için uygun zamanlar tespit etmekte kullanılır. Uygun Zaman adı da verilen Electional Asrolojinin temelinde yatan düşünce budur. Yani sizin şans eseri yakaladığınızı sandığını her şeye sizi daha çabuk ve daha güvenilir bir şekilde yakınlaştırmak…

Electional Astroloji ile düşündüğünüz ve fırsatını kolladığınız her türlü işiniz için uygun zamanda uygun adımlar atabilir; harekete geçmek için en iyi zamanı seçebilirsiniz.

Electional-Uygun Zaman Astroloji Eğitimini almak için diğer astroloji eğitimlerimize, özellikle Temel ve İleri Seviye Astroloji Eğitimine katılmış olmanız ve eğitimi bitirmiş olmanız gerekmektedir.

 

SİNASTRİ-İLİŞKİLER ASTROLOJİSİ

Sinastri; iki insanın birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu gösteren sembolik bir dildir. Kişilerin birbirlerini çekici ve itici bulduğu noktaları işaret eder. Mevcut çekimin güçlenmesine, itici yönlerin aşılmasına yardımcı olur. İlişkinin olumlu yada olumsuz yanlarını belirleyebilir ve hatta ne kadar süreceğini gösterebilir.

İki kişinin ortak haritasında fazlasıyla kare açı olması, aşılması gereken engeller olduğunu gösterir, yumuşak açılarda ise muhtemelen uyumlu ve huzurlu bir ilişki söz konusudur.

Sinastrinin amacı; zaman kaybetmeden, olası tatsızlıkları veya güçbirliği noktalarını keşfetmek, gerekirse gardını almayı veya ortaklık için derhal imza atmayı sağlamaktır.

Bunun için soru soran kişinin horoskobu üzerine diğer kişinin horoskobu çakıştırılır.

Bu analiz, sorulan kişinin, soru soran kişiye ne faydalar getireceğini gösterecektir. Aynı şekilde tam tersi uygulanır, önce sorulan kişinin horoskobu çıkarılır ve soran kişinin gezegenleri ile çakıştırılır. Bu durumda da sorulan kişinin, soran kişiyi nasıl gördüğü ve değerlendirdiği anlaşılır.

Karşılıklı hoşlanma ve çekimin olması için, etkilerin iki horoskoskopta da olması gerekir. Bazen çok ilgi duyduğunuz kişi size ilgi duymayabilir ve buna üzülebilirsiniz. Haritalar incelendiğinde ilgi duyduğunuz kişinin beklentileriyle horoskobunuzun bağlantısız olduğunu, onun duygu, arzu ve düşüncelerine gerekli etkiyi veremediğinizi görürsünüz.

Yine Sinastri Eğitimini almak için Horary ve Electional’da olduğu gibi Temel ve İleri Seviye Astroloji Eğitimine katılmış olmanız ve eğitimi bitirmiş olmanız gerekmektedir.