Astronomi nedir? Astroloji ile Astronomi arasındaki fark nedir?

Gönderen:

Astronomi Yunanca; “Yıldızların Kanunu” olarak anılmaktadır. Yörüngesel cisimleri ve dünyamızın atmosferi dışında gerçekleşen, kuyrukluyıldızlar, gezegenler, kozmik fon radyasyonu, kutup ışıkları, gökadalar ve yıldızlar gibi gözlemlenebilir olguları araştıran bilim dalıdır. Astronomi gözlemleri, salt astronom bilimine kesinlikle bağlı değildir, genel görelilik kuramı gibi fizikte de çok önemli yeri olan teorilerin kanıtı için de bilgi akışı sağlarlar.

Astronomi Nedir? Kısaca sizlere açıklayalım; Astroloji ile Astronomi asla karıştırılmamalıdır. Astroloji insan yaşamlarının ve karakterinin gökcisimlerini konumlarından etkilendiğini gösteren inanç sistemidir diyebiliriz. İki kavram da aynı kökenden gelse de ikisi de birbirinden tamamen çok farklıdır. Astronomi günümüzde halen amatörlerin roller oynayabileceği çok az bilimlerden biridir.

Bir önceki yazımız olan Adet Kanı Büyüsü Bozma başlıklı makalemizde adet kanı büyüsü, adet kanı büyüsü bozan hoca ve adet kanı büyüsü bozan medyum hakkında bilgiler verilmektedir.