ASTROLOJİ NEDİR?

 

ASTROLOJİ NEDİR

 

Astroloji, Güneş, Ay ve yıldızların insanların yaşamları üzerinde var olan belirli etkilerini inceleyen, bu inceleme ve analizden bazı yorumlar çıkararak kişilerin yaşamlarına yön veren bir bilim dalıdır.

Gelişen ve sürekli değişen dünyamıza baktığımızda bilimin astrolojiye şüphe ile baktığını görüyoruz ancak, gezegenlerin hareketleri, dünyaya etkileri ve özellikle insanların tüm bu olaylarla olan bağlantıları halen bilinmezliğini koruyor.

Burada özellikle üzerinde durmak istediğimiz nokta; astrolojinin gazetelerin ya da internet sitelerinin günlük fal bölümleri ile asla karıştırılmaması gerektiğidir. Günlük Fal denilen analiz, genel olarak burçların Zodyak kuşağında o tarihte bulunduğu yere göre çıkarılan bir yorumlama şeklidir. Astroloji ise maalesef günümüz toplumlarında yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Astroloji’nin temelinde psikoloji, sosyoloji, astronomi, matematik, tıp, metafizik ve doğa ve ruh bilimleri yatar. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman Astroloji’yi Fal ile karıştırmak, Astroloji’ye Fal damgası vurmak çok yanlış bir düşünce sistemidir.

Astroloji değişine ve kendini sürekli geliştiren, yenileyen dünyamızda sanıldığının aksine özellikle önemli bir yer tutar.

Astroloji hakkında bilinenin dışında bilinmeyen o kadar çok şey vardır ki, insanoğlu sadece bilineni sorgulayıp, bilinenin sentezi içinde yoğrulmaya çalışmaktadır. Bilinmeyen ise metafizikçiler ve bilim insanlarınca hala araştırma konudur. 

Astroloji en basit ve yalın ifade ile gökyüzü ve uzay dediğimiz sonsuz boşlukta bizim gördüğümüz yıldız ve gezegenlerin hareketlerini inceleyen bir bilimdir. Gezegenlerin hareketleri ve bu hareketlerin ne ifade ettiğini araştırır Astroloji… 

Astroloji astrolog ve matematikçilerin işidir. Astroloji sadece bir bilim olmanın dışında bir çok kitaba, dergiye konu olmuş, hakkında dönem ödevleri ve bitirme tezleri hazırlanan, üniveristelerde kürsüleri olan bilim insanlarınca ders olarak anlatılan bir oluşumdur. Amerikan Uzay Araştırmaları birimi olan NASA hala astrolojik çalışmalara ve astrolojiye karı hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Hal böyle olunca ve dünya üzerindeki en saygın bilim insanlarının ve hatta en büyük uzay araştırma biriminin astrolojiye karşı olan bu tutumu hiç yabana atılmaz.

Astroloji bir tarih boyunca birçok medeniyetin ve kültürün farklı anlayışla ele aldığı bir konudur. Mayalar, inkalar, babilliler, eski yunanlılar, romalılar, araplar ve islamiyete girmeden önce ve girdikten sonra türkler astrolojiye karşı her zaman duyarlı olmuş, bu konuda kendi içlerinde bir devlet büyüğü, bir reis ya da başkan gibi sıfatlarla sıfatlandırdıkları astrologlarla çalışmışlardır. Bizim kültürümüzde astroloji için en güzel karşılık Yıldıznamedir. Yıldızname islami bir kader yorumu olmakla birlikte türklerin islamiyete girişleri sonrasında ve Osmanlı saraylarında müneccimler, müneccimbaşları gibi pozisyonda yer alan din bilginleri tarafından araştırılmıştır.

Astrolojiyi bir çok medeniyetlerin incelediğinden bahsetmiştik. Astrolojini tam anlamı ile kullanıldığı dönem olan Orta Çağ da Klasik Astrolojiyi görüyoruz. Ayrıca Klasik Astroloji Ortaçağda yaşamış olan astrolojinin öncülerinden ünlü astrolog William Lilly’nin de etkisi altında kalarak Müslüman toplumdan ayrıştırılmak içine girdiğinden (Christian Astrology) Hristiyan Astrolojisi adı ile de anılır olmuştu… Bugünün Batı dünyasına baktığımızda Modern Astroloji, Hindistan’da Hint Astrolojisi olarak anılan Vedic Astroloji, Uzakdoğuya döndüğümüzde Çin’de Çin Astrolojisi, Maya Astrolojisi, Kelt Astroloji ve Bizim kültürümüzde ise gerçek adı Yıldızlama olan Yıldızname terimi ile karşılaşırız.

Aslında Astrolojinin amacı çok basittir. Gökyüzünde meydana gelen hareket ve olaylardan karakteristik özelliklerimize ve topluma olan etkilerini çıkarmak. İşte bu nedenle Astroloji hemen hemen her kültürde varlığını oldukça derin ve tiz hissettirmiştir.